Beregn bruttoetageareal

Beregn bruttoetageareal

Beregn bruttoetageareal ved hjælp af en landinspektør, som er specialister i opmåling af bygningsarealer. Det gælder både opmåling af leje og eje, som ejes af erhverv, private eller almennyttige boligselskaber.

Beregn bruttoetageareal ved hjælp fra en landinspektør

Beregn bruttoetageareal ved hjælp fra en landinspektør, da de er specialiseret indenfor området. Landinspektøren er vant til at lave forskellige opmålinger, så de kan også benyttes til disse type opgaver. Her tager landinspektør udgangspunkt i de oplysninger de får ud af opmålingerne og laver herefter beregningerne.

 

Bruttoetagearealet tager ikke udgangspunkt i anvendelse eller ejerskab, det gælder blandt andet adgangsarealer. Det angiver kun etagearealet af den enkelte etage.

 

Kælderarealet medregnes heller ikke i beregningen, medmindre loftet er højere end 1,25 m fra det omgivende terræn til underkanten af loftet. Altaner medregnes kun, hvis det er hævede altangange.

 

Det kan være svært at finde rundt i de regler der er gældende på området, for hvor stor er en lejlighed med skråvægge. Det afhænger af om arealet skal oplyses, som opdeling i en ejerlejlighed, skal det beregnes som bebyggelsesprocent eller skal der beregnes huslejeareal. Det kan landinspektøren være behjælpelige med at navigere rundt i, de ved hvordan sagerne skal gribes an.

Indhentning af oplysninger og lovgivninger

Landinspektører er specialister i at indhente alle de nødvendige oplysninger forud for en given opgave. De ved hvor og hvordan de skal gribe en eventuel sag an, som eksempelvis beregn bruttoetageareal. 

 

De ny indhentede oplysninger, som landinspektøren får gennem diverse opmålinger bliver ajourført i de rette servitutter. Det sikrer at alle love eller andet bliver overholdt.

Kontakt landinspektøren for hjælp

Det er altid muligt at kontakte landinspektøren telefonisk eller pr. mail. Har kan du forelægge din sag for landinspektøren, derudfra kan du blive vejledt. Ønsker de en professionel rådgiver ved dig side, så er det klart en landinspektør du skal benytte til dit projekt. 

 

De bistår i alle mulige aspekter og kan være din talsperson, hvis det skulle være nødvendigt.