Få opmagasineret byggematerialerne et sikkert sted

Det er vigtigt at have nok byggematerialer til byggeriet, men de skal også opbevares et velegnet sted. Byggematerialerne skal opbevares et sikkert sted, hvor der ikke er risiko for, at de bliver våde eller beskadiget. De skal desuden være lette at få fat i, når de skal bruges. Hvis ikke det fylder særligt meget, kan man med fordel opmagasinere det i egen lagerhal, men har man ikke mulighed for at lagre materialer, bør man investere i et lagerhotel. Hvis man opererer i Midtjylland, kan man med sikkerhed finde et passende lager til leje Aarhus, hvor man tillige har forbindelse til havnefaciliteter, så man nemmere kan få nyt materiale tilsendt.

Hvor bør byggematerialer lagres, så de ikke bliver beskadiget?

Byggematerialer kan være alt lige fra træ, til sten og mursten, fliser, glas og meget andet. Derfor er det vigtigt at have styr på hvor man skal opbevare de forskellige materialer, så de ikke bliver beskadiget. Træ bør for eksempel opbevares tørt, da det ellers kan rådne. Sten og mursten kan opbevares udenfor, men det er en god idé at dække dem til med et stykke presenning eller lignende, så de ikke bliver fugtige. Fliser kan ligeledes opbevares udenfor, men her er det en god idé at dække dem til med plastik eller lignende for at undgå fugtighed. Glas bør derimod opbevares indendørs i et køligt og tørt rum – helst i originale emballager – da fugt kan øge risikoen for, at det går i stykker.

Hvor meget plads der skal afsættes til at opbevare byggematerialer

Den plads, der er behov for oplagring af byggematerialer, kommer helt an på mængden, typen og størrelsen af byggematerialerne. Træ og mursten kan eksempelvis stables oven på hinanden, så arealmæssigt er der måske ikke så meget behov, men har man en masse lange lægter eller bunker af jord og sand, bør man tilskrive et større areal til opbevaring.

Er der nogle særlige forholdsregler, der skal følges ved lagring af byggematerialer?

Der er en masse forskellige byggematerialer, og de har forskellige lagringsbehov. Men stort set alt byggematerialer skal opbevares tørt, frostfrit og ikke for varmt. Nogle byggematerialer er mere skrøbelige, og bør lagres på en flad, jævn overflade, så der ikke kan opstå revner eller andre skader på materialet. Byggematerialer bør samtidig lagres, så de er lette at håndtere, og så der ikke er fare for at de vælter eller falder ned, og så skal de altid lagres forsvarligt, så der ikke er fare for personskade eller skader på materialet.

Det er vigtigt, at byggematerialerne opbevares sikkert – dette forhindrer uønskede skader og kan endda redde liv.