Handel hurtigt, når skaden er sket

Hvad gør du, når vandrørene springer, eller når der opstår brandskader efter en brand? Her kan det være vigtigt at rykke hurtigt ud, så skaderne minimeres. Men det er ikke altid lige nemt at finde ud af, hvor hen man skal ringe, og måske er der behov for at ringe til flere forskellige brancher for at minimere eller afslutte skaden. Celero.dk giver dig mulighed for at få fat i kompetente virksomheder over hele landet, så du kan få hjælp, når skaden er sket.

En helhedsorienteret indsats

Når skaden er sket, er det rart med et firma, der ved, hvad der skal gøres, uden at man selv skal ringe til en hel masse forskellige fagfolk. Med dit digitale skadesfirma, kan du få fat på fagfolk, der mestrer screening af skaden, skadeshåndtering og håndtering af reetablering. Med et digitalt skadesfirma, kan alle opgaver inden for skadeshåndtering løses, da der her findes de nyeste former for udstyr og maskiner samt specialiserede medarbejdere med specifik viden.

Skadesområder

Inden for skadesservice kan der blandt andet tilbydes hjælp til genopbygning, tagkonstruktion, etageadskillelse og sanering af bygningen. Det kan også være, at du har brug for at få revet en bygning ned, både specialnedrivnings- eller totalnedrivningsopgaver udføres. Den digitale skadesservice kan også være bindeledet mellem myndigheder, de skadesramte og forsikringsselskabet, når uheldet er ude. Og det kan være rart med nogen, der har viden om alle de processer, der skal foretages, når man kan være ramt af chok i forbindelse med en skadessag.

Det kan også være, at du har brug for nogen til at stå for saneringsarbejde. Det kan være alt inden for håndtering af skimmelsvamp, asbest, PCB og bly. Eller hvad med en indledende screening til fjernelse eller deponering af affald.

Find et landsdækkende skadesfirma

Så du undgår at skulle ringe til flere forskellige faggrupper inden for skadeshåndtering. Med et digitalt skadesfirma kan du få hjælp til alt inden for skadesservice, håndtering af fugt- og vandskader, samt brandskader, nedrivning og genopbygning. Og når, at du benytter dig af et digitalt skadesfirma, så kan alle skader bedres uanset størrelse og omfang i hele Danmark. Når du benytter dig af et digtalt skadesfirma, så har du fordelen af, at mange firmaer slår sig sammen og bliver endnu større. Dette medvirker til, at mange flere fagområder kan dækkes. Endvidere giver det mulighed for at kunne skaffe hjælp til skader i alle afkroge af Danmark.