Hvad kan et WMS system og er det nødvendigt?

Et lagerstyringssystem eller et Warehouse Management System (WMS), som det også kaldes, kan optimere alle lagerets processer og funktioner. Det er lige fra varemodtagelsen til afsendelsen af de afsluttede ordrer. 

Tidligere var det kun store og komplekse lagre der havde gavn af et wms system, situationen er dog en anden i dag, hvor små og mellemstore virksomheder kan have store forbedringer ved et wms system. Styringen af lageret er jo altafgørende for at kunne levere hurtigt og uden fejl ved alle slags ordrer. 

Det er dog nødvendigt at kigge på hvilke konkrete områder der forbedres ved et automatiseret og fleksibelt automation system. 

Øg lagerets produktivitet og forbedrer kundeservice

Med et fremtidssikret wms system kan man øge lagerets produktivitet, da man kan placere varer mere hensigtsmæssigt og dermed skabe bedre plukke ruter. Et WMS sørger for at reducere fejlpluk og dermed undgås fejl i forsendelser. Dette har direkte effekt på antallet af utilfredse kunder, samtidig med at den tid man som oftest ville kunne bruge på at behandle utilfredse kunder  frigives til at varetage andre og mere værdiskabende opgaver.

Et moderne WMS sætter mennesker før systemer 

Et moderne WMS tager højde for menneskene i din virksomhed og forandringsprocesserne. Denne forskel er, hvad det stærke WMS skal bygges op på. Du opnår effektiv lagerstyring, når du sætter dine mennesker før systemer og tænker processer før teknik, og understøtter det med gennemprøvet software. Der er en lang række fordele ved at implementere et skræddersyet wms der tilgodeser virksomhedens kapacitet og aktiviteter. 

I dag skal et lager fremtidssikres, så det er omstillingsparat uanset de uforudsete aktiviteter der måtte opstå i virksomhedens omverden. Ud fra relevante prognoser laves der præcise forecasts, som kan give lageret den fleksibilitet der skal til for at spare på omkostningerne.

Et moderne lager skal også tænke de ansatte ind før de teknologiske processer, da der i dag også er et stort fokus på medarbejdernes trivsel og effektivitet. Glade og motiverede ansatte er også mere tilbøjelige til at ville give den en ekstra skalle på arbejdet. Tillid skaber motivation og hvis medarbejderne har de bedste betingelser for at præstere, kan de nemmere tilgodeså virksomhedens mål i forhold til leveringsdygtighed og performance på markedet. 

Et wms system er ikke blot nødvendigt for de store virksomheder i dag. De mindre virksomheder skal kunne omstille sig og være i et system der er fremtidssikret og kan følge med den teknologiske udvikling. Et lagersystem skal tage udgangspunkt i det pågældende lager for at kunne fungere bedst muligt.