Pas godt på dine ører

Har du et arbejde hvor du er meget udsat for støj dagligt? Dette kan være enormt belastende og påvirke dit arbejde negativt. Støj kan nemlig være utrolig forstyrrende samt nedsætte koncentrationsevnen gevaldigt. Dette er hverken i din eller virksomhedens interesse – derfor er det vigtigt, at der bliver taget hånd om støjen på arbejdspladsen.

Arbejdstilsynet har faktisk fastsat nogle grænser for hvor meget støj der må være på arbejdspladser. Der må eksempelvis ikke være vedvarende støjbelastning over 85 dB uden beskyttelse.

Undgå støj på arbejdspladsen
Først og fremmest så kan det være en god idé at lave en måling af støj. Det kan eksempelvis være en måling og beregning af rumakustik og arbejdspladsstøj herunder støj fra maskiner og efterklangstid. Alt sammen noget som har en indvirkning på arbejdsmiljøet.

Herefter kan man så småt begynde at arbejde med støjdæmpning. Dette giver en større trivsel på arbejdspladsen. Det kan eksempelvis være, at man kan mindske støjen fra maskiner og gøre noget ved rumakustikken. Det kan også være en fordel at anvende høreværn, som kan skærme dine øre.

Husk indretningen på arbejdspladsen

Man kan med fordel have fokus på indretningen når man taler om støj på arbejdspladsen. Det kan fx være en god idé at flytte de meget larmende maskiner og lignende væk fra den primære arbejdsplads. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, så kan man med fordel justere lidt rundt i løbet af arbejdsdagen, så man ikke står i høj larm i alle otte timer.

Man kan også lave nogle lydisolerede rum eller benytte sig af afskærmning, så støjen ikke bliver kastet rundt i hele lokalet. Tag gerne en snak med dine kollegaer og leder om hvorvidt man kan mindske støjen på bedst mulig måde. Det kan nemlig hurtigt blive et problem, som kan give varige høreskader resten af livet – tag derfor støjen alvorligt.