Sikrere og stærkere konstruktioner med miljøvenlige bygningsbeslag 

Kravene til byggerierne er høje i dag, og det stiller naturligvis store krav til industrien, og alle de håndværkere som til dagligt opfører diverse byggerier rundt om i verden. Man har brug for sikre og bæredygtige løsninger som fungerer langt ud i fremtiden. Byggerierne skal gerne kunne holde langt ud i fremtiden uden at blive en stor belastning for miljøet og menneskene omkring. Beton byggerier laves i stor stil og det kræver bygningsbeslag og skruer tilpasset det materiale. Betonskruer er designet til at kunne befæstige og samle konstruktioner. 

Bygningsbeslag til sikrere og stærkere konstruktioner i fremtiden 

Bygningsbeslag findes i mange afskygninger, og kan danne ramme om mange typer byggerier. 

Simpson Strong-Tie er verdens førende leverandør af bygningsbeslag til bærende trækonstruktioner. Produkterne er gennemtestet og udviklet på baggrund af mange års erfaring i byggebranchen. Det gør det hver dag muligt for tusindvis af mennesker over hele verden, at bygge sikrere, stærkere konstruktioner, og det er alfa omega for at skabe holdbare løsninger, som folk får gavn af langt ud i fremtiden. 

Bygningsbeslag er alt lige fra vinkelbeslag i rustfri til bjælkesko, hvilket giver et kort indblik i hvor mange forskellige muligheder der er indenfor byggeri. Mulighederne er uendelige.  

Ved anvendelse af stærke forbindingsled i dit byggeri, opnås et stærkt fundament. I mange årtier er der produceret bygningsbeslag til den danske byggebranche. Beslagene anvendes til bærende konstruktioner, skal helst være af høj kvalitet og styrke, da det har en betydning for den overordnede holdbarhed i projektet. 

Bygningsbeslag er en del af det bærende element 

Bygningsbeslag fungerer som det bærende element i konstruktionen, og det er vigtigt at materialerne som er anvendt til befæstigelse er af den rette type og kvalitet. Sådan sikrer du byggeriets holdbarhed ud i fremtiden. 

Det har stor betydning om man bruger træskruer / rustfri søm ved befæstigelse af et beslag i større byggerier. Søm og skruer findes i mange forskellige varianter og størrelser, og det skal give mening i det overordnede projekt. Man skal være opmærksom på hvilke skruer eller søm, der passer til den slags bygningsbeslag, der skal monteres i træ eller beton.