Vælg den bedste momentnøgle

mometnoegle-carl-ras-vaerktoejer

I mange situationer, er det en rigtig god idé at anvende en momentnøgle i fm. tilspænding af bolte og møtrikker. Det handler ikke altid om at spænde mest muligt, men derimod at spænde så korrekt som muligt. Det kan være afgørende i forhold til det materiale, man arbejder med – eller en forudsætning for sikkerhed. Et godt eksempel kunne være, når man spænder hjul på en bil. Her er det afgørende, at hjulboltene er spændt hårdt nok, for at sikre, at hjulene ikke sidder løst. Omvendt er det også – afhængigt af ens fælge – vigtigt, at man ikke spænder for hårdt, da det kan gøre fælgene skæve og således forårsage ujævnt slid på dækkene.

Digital momentnøgle kan være en fordel

Med en digital momentnøgle måles tilspændingsmomentet ved hjælp af en trækmåler. Brugeren specificerer det ønskede mål og målværdier ved hjælp af kontrollerne på håndtaget. Momentet vises via lysdioder eller på et digitalt display. Et elektronisk signal rapporterer, at det ønskede drejningsmoment er nået.

Hvordan fungerer en momentnøgle?

Momentnøgler forhindrer det moment, som brugeren udøver, i at virke uhindret på stikket. Sådan virker det:

  • Du indstiller momentet på skruenøglens håndtag ved hjælp af en skala eller et digitalt display i Newton-målere (Nm eller NM). Lås først op for låsemekanismen, som forhindrer utilsigtet justering under arbejdet. Kraften er valgt inden for det arbejdsområde, der er specificeret i produktbeskrivelsen, hvor værktøjet kan justeres.
  • Mange modeller har en to-trins indstilling: Brug den grove indstillingsskala til at vælge den næste lavere skalaværdi for den målrettede Nm-værdi. Derefter tilføjes den manglende Nw-værdi til målspændingsmomentet ved hjælp af den fine skala.
  • I tilfælde af en omskiftelig model med drejning med uret og mod uret skal du indstille rotationsretningen på omskifterhåndtaget eller ved hjælp af push-through-firkanten. Fastgør nu den nødvendige stikkontakt, topnøgleindsats eller skruetrækkerbit til drevfirkanten på hovedet af momentnøglen – og du er klar til at gå.

Vælg den rigtige momentnøgle til din værktøjskasse

Momentnøgler anvendes også i situationer, hvor man skal sikre en ensartet tilspænding. Det kan f.eks. være flanger, der skal krydsspændes med momentnøgle – og ofte ad flere omgange – for at sikre, at der er samme tryk på pakningen hele vejen rundt. Ellers kan man opleve utætheder og i værste fald, at man får gjort emnet skævt, fordi det simpelthen spændes for hårdt. I sådanne tilfælde vil man typisk ”krydsspænde”, hvilket vil sige, at man spænder diagonalt modsat. Forestil dig en urskive, hvor tallene er bolte, der skal spændes. I dette tilfælde vil man således spænde sin klokken 12 og derefter klokken 6. Så tager man klokken 9, klokken 3, klokken 1, klokken 7 etc.